สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มพื้นที่สีเขียว เตรียมความพร้อมเปิดให้บริการอีกครั้ง พร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวจากปุ๋ยธรรมชาติ

visibility 4,462  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230