สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งองค์การบริหารไนท์ซาฟารี (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖

visibility 1,172  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230