สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมพัฒนาแผนการตลาดสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A

visibility 6,341  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230