สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมประชุมหารือและร่าง MOU ความร่วมมือบูรณาการ ด้านการพัฒนาทักษะทางด้านฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง

visibility 13,895  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230