สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Road show ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ณ สนามบินเชียงใหม่

visibility 3,129  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230