สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโวรัส covid- 19

visibility 5,057  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230