สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

นโยบายงดรับของขวัญ” หรือ No Gift Policy

visibility 14,938

 

นโยบายงดรับของขวัญ” หรือ No Gift Policy เป็นหนึ่งในแนวทางต่อต้านคอร์รัปชั่นตามที่รัฐบาลได้ประกาศไว้ในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ขอเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติตามนโยบายไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ เพื่อให้การเสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีแสดงความชื่อสัตย์ มีธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความโปร่งใส

   • สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200