สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ปลูกต้นไม้ 1,200 ต้น”

visibility 6,533

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง, คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทำกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ปลูกต้นไม้ 1,200 ต้น” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ CSR พันธมิตรสีเขียว ได้แก่ ต้นชงโค ต้นหางนกยูง ต้นนนทรี ต้นอินทนิล ต้นกัลปพฤกษ์ ต้นลูกหว้า ต้นกระถินเทพา ต้นมะขามป้อม ต้นมะค่าโมง และต้นจามจุรี ที่ได้มาจากสถานีเพาะชำกล้าไม้แม่แตง กรมป่าไม้ และสถานีเชาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพื่อความสวยงาม และเพื่อให้ร่มเงาในอนาคต ต่อไป

นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 (Celebrations on the Auspicious Occasion of Her Majesty Queen Sirikit The Queen Mother’s 90th Birthday Anniversary 12th August 2022) ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2565 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230