สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมพิธีเปิดการทดลองเดินรถโดยสารเชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะ พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อบรรยายสรุปการดำเนินการในส่วนของการจัดให้มีรถโดยสาร รองรับการเดินทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง

visibility 1,542

วันที่ 14 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมพิธีเปิดการทดลองเดินรถโดยสารเชื่อมโยงโครงข่ายสาธารณะ รองรับการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเข้าร่วมประชุมเพื่อบรรยายสรุปการดำเนินการในส่วนของการจัดให้มีรถโดยสาร รองรับการเดินทางเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว 7 แห่ง ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยมี ฯพณฯ สุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และนายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร, นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมด้วย ณ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230