สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ปลูกต้นไม้” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

visibility 5,381

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 2 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ร่วมลงนามถวายพระพร ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พร้อมจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี “ปลูกต้นไม้” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และกิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ และบำเพ็ญสาธารณกุศล ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ CSR พันธมิตรสีเขียว โดยการปลูกต้นไม้ จำนวน 400 ต้น ได้แก่ ต้นลูกหว้า (มะเกี๋ยง), ต้นกระถินเทพา, ต้นมะขามป้อม, ต้นมะค่าโมง และต้นจามจุรี ที่ได้มาจากสถานีเชาะชำกล้าไม้ห้วยดินดำ เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างระบบนิเวศที่สมบูรณ์ให้กับพื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ก่อให้เกิดความชุ่มชื้น ช่วยป้องกันการพังทลายของหน้าดินที่เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพื่อความสวยงาม และเพื่อให้ร่มเงาในอนาคต

นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านช่องทางออนไลน์และเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.pinkanakorn.or.th หรือ www.chiangmainightsafari.com หรือบริเวณด้านหน้าทางเข้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตลอดเดือนมิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 – 999000  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230