สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ สานสายใย เชื่อมเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

visibility 2,568

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “สร้างสัมพันธ์ สานสายใย” ประจำปี 2567 เชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ โดยมี นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน และมี นางสาวฐิติรัตน์ ต๊ะวันวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและเข้าร่วมงานด้วย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ สานสายใย จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีกับพันธมิตรทางธุรกิจ ทั้งหน่วยงานองค์กรภาครัฐ เอกชน พันธมิตรทางธุรกิจทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุนสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีด้วยดีตลอดมา อีกทั้งเพื่อสร้างความสัมพันธ์และภาพลักษณ์ที่ดีต่อกัน สร้างความเข้าใจ และรับทราบกิจกรรมใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบันของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ที่ผ่านมา เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการต่าง ๆ มากมาย อาทิ เช่น การปรับภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปรับปรุงส่วนแสดงให้มีมาตรฐาน ตลอดจนการดูแลสวัสดิภาพสัตว์ตามมาตรฐาน Animal Welfare และสิ่งที่ใหม่ล่าสุด คือ น้ำพุดนตรีที่มีความสูงที่สุดในภูมิภาคเอเชีย เพื่อตอบสนองและสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีการผลักดันสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่สำคัญ 7 แห่ง ประกอบด้วย เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, อุทยานหลวงราชพฤกษ์, ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เชียงใหม่, น้ำตกห้วยแก้ว, สวนสัตว์เชียงใหม่, เวียงกุมกาม และวัดพระธาตุดอยคำ เพื่อที่จะส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยว รวมถึงต่อยอดการเป็นเมืองเทศกาลในอนาคตต่อไป  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230