สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัด Big Cleaning Day และ Calibrate อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ เตรียมความพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว

visibility 2,707

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ภายในพื้นที่ พร้อม Calibrate อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ สร้างความเป็นมาตรฐานและเพิ่มความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว ณ เชียงใหม่ไนท์ชาฟารี

นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดกิจกรรมทำความสะอาดภายในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยมีการ Big Cleaning Day และ Calibrate อุปกรณ์เครื่องมือให้มีความเป็นมาตรฐาน อีกทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

การทำความสะอาดภายในพื้นที่สำนักงานเชียงใหมไนท์ซาฟารีในครั้งนี้ ได้ร่วมมือกันทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ในการร่วมทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการนักท่องเที่ยวและส่วนพื้นที่แสดงสัตว์ ตั้งแต่บริเวณด้านหน้าประตูทางเข้า, เส้นทางข้างถนนทั้งสองฝั่ง, ลานจอดรถ 1 – 3, Dropoff, ส่วนจัดแสดง โซนซาวันนาซาฟารี, โซนพรีเดเตอร์ พราวน์ และบ้านพัก แคมป์กราวน์ โดยการเก็บกวาดกิ่งใบไม้แห้ง ตัดแต่งกิ่งไม้ที่ไม่สวยงาม รวมทั้งกิ่งไม้แห้งที่อาจจะล่วงหล่นตกใส่ยานพาหนะและนักท่องเที่ยว ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งได้ Calibrate อุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และอุปกรณ์เครื่องยนต์ เพื่อทำการตรวจสอบสภาพการทำงาน และความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ เพื่อปรับให้ตรงตามมาตรฐานสากล ต่อไป  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230