สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมรองรับพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย

visibility 2,730

วันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ร่วมมือกับจังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดพื้นที่รองรับสถานที่จอดรถ บริเวณลานจอด 3-4 พร้อมจัดรถแทรม (รถรางลากพ่วง) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พุทธศาสนิกชน ในระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567

นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องด้วยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดริ้วขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมพระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะจากสถูปโบราณปิปราห์วา เมืองสาญจี สาธารณรัฐอินเดีย มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราว ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 72 พรรษา และเป็นการขานรับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมสถาบันศาสนาให้เป็นกลไกสำคัญสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยด้วย

โดยงานนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ที่จะหลอมรวมพลังความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุของพระสารีบุตร และพระโมคคัลลานะ และในขณะนี้ยังมีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากทยอยเข้าสักการะ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ กันอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้จัดพื้นที่สำหรับเป็นจุดจอดรถ บริเวณลานจอดรถ 3 – 4 สามารถจอดได้ประมาณ 200-500 คัน พร้อมจัดรถแทรม เพื่ออำนวยความสะดวกรับ – ส่ง ให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุฯ ในระหว่างวันที่ 5 – 8 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.00 น.

   • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230