สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สร้างความชุ่มชื้น พ่นน้ำคลายร้อนให้สัตว์นานาชนิด

visibility 2,800

วันที่ 2 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้เพิ่มมาตรการคลายร้อนในช่วงกลางวันให้สัตว์นานาชนิด พบสัตว์หลายชนิดสดชื่นและร่าเริงขึ้นทันตาเมื่อได้เล่นน้ำ

นายกฤษดา ลาพิมล รองผู้อำนวยการฯ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า เนื่องจากสภาวะอากาศตอนนี้ย่างเข้าสู่ฤดูร้อน ดังนั้นสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เล็งเห็นและตระหนัก เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและร่างกายของสัตว์ที่อยู่ในความดูแลเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก จึงได้มีการเพิ่มมาตรการคลายร้อนให้กับสัตว์และสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ ซึ่งเป็นมาตรการที่ดำเนินการต่อเนื่องมาทุกปี โดยเพิ่มปริมาณน้ำและเพิ่มความถี่ในการฉีดพ่นละอองน้ำในทั่วทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพื้นที่ให้บริการ ด้วยการฉีดพ่นน้ำผ่านสปริงเกิลในทุกส่วนแสดงที่สัตว์อยู่อาศัย พร้อมทั้งจัดรถบรรทุกน้ำเพื่อฉีดพ่นในพื้นที่เส้นทางส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี และพรีเดเตอร์พราวด์ ซึ่งเป็นส่วนแสดงที่ให้บริการนั่งรถชมสัตว์แก่นักท่องเที่ยวทุกวันก่อนเริ่มให้บริการ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ ยังได้พ่นน้ำคลายร้อนให้สัตว์นานาชนิด เป็นการช่วยคลายร้อนให้แก่สัตว์ในช่วงเวลากลางวัน โดยเฉพาะสัตว์บางชนิดที่ชอบเล่นน้ำ เช่น ช้าง ฮิปโปโปเตมัสแคระ หมีควาย เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีความร่าเริงเป็นพิเศษ และมีความสุขที่ได้สัมผัสความชุ่มชื้นรอรับนั่งท่องเที่ยว  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230