สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ข่าวองค์กร


ร่วมปรองดองปั่นจักรยาน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม “ปรองดอง รวมใจ ปั่นจักรยาน” สร้างความสมานฉันท์ชาวเชียงใหม่ ไป-กลับ ศูนย์ประชุมและแส...
visibility 3,870

Menagerie at Versailles

Relatively new terms for zoos coined in the late 20th century are "conservation park" or "biopark". Adopting a new name is a strat...
visibility 8,048

Zoo coined

Relatively new terms for zoos coined in the late 20th century are "conservation park" or "biopark". Adopting a new name is a strat...
visibility 7,849

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา และชื่อภาษาอังกฤษว่า “The International Convention and Exhibiti...
visibility 8,085

Conservation park

which opened in 1828, first called itself a menagerie or "zoological garden," which is short for "Gardens and Menagerie of the Zoo...
visibility 7,688

สภากาแฟ ประจำเดือนกรกฎาคม 2557

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2557 เวลา 07.00 น.ท่านรอง เนตรนภา สุทธิธรรมดำรง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และ ผอ.ภูมิภัทร พรหมบุต...
visibility 7,415

  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230