กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร

ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร

อาชีพในปัจจุบัน : ที่ปรึกษาบริษัท โตชิบา   ไทยแลนด์  จำกัด

ประวัติการศึกษา :  ปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรม  Rhode Island School of  Design, USA

เกิดวันที่ :  ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๓

ความรู้พิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ :

  • Director Program Certificate และ Tge Role of Chairman Program สถาบันกรรมการบริษัทไทย
  • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรปี 2549 (ปรอ.19) / (วปอ.49)
  • โครงการฝึกอบรมผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (EXCET 4)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT 4)
  • หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.2)
  • หลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ (นบร.) รุ่นที่ 2
  • หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1

 
ประวัติการทำงาน :

  • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
  • ผู้บริหารและประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทโตชิบาประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300