นางสาวบุษราภรณ์ กอบกิจพานิชผล

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

อาชีพในปัจจุบัน : อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา ปริญญาเอก Doctor of Hotel and Tourism Management (The Hong Kong polytechnic University)

เกิดวันที่ :  ๑๗  มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๓

ประวัติการทำงาน :

  • อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (อ.ก.บ.ภ.) ภาคเหนือ
  • อาจารย์ประจำวิทยาลัยศิลปะสื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อาจารย์ประจำคณะการจัดการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยอิสเทอร์น
  • คณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสปา อาเซียน
  • คณะกรรมการจัดการอบรมมัคคุเทศก์
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300