นางเนตรนภา สุทธิธรรมดำรง

ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

เกิดเมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2509

วุฒิการศึกษา

  • ระดับมัธยมศึกษา          พ.ศ. 2525 – 2528 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  จังหวัดเชียงใหม่
  • ระดับปริญญาตรี            พ.ศ. 2528 – 2531 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  สาขานิติศาสตร์บัณฑิต
  • ระดับปริญญาโท            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร  สาขากฎหมายมหาชน

ประวัติการทำงาน

  • พ.ศ. 2532 – 2533 :    ตำแหน่ง เลขานุการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย  บริษัทการบินกรุงเทพ จำกัด
  • พ.ศ. 2551 – 2553  :   ตำแหน่ง นักกฎหมาย  สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
  • พ.ศ. 2553 – 2557  :   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
  • พ.ศ. 2557   :   ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
  • พ.ศ. 2558   :   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง
  • พ.ศ. 2559   :   ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร และผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
  • ปัจจุบัน        :   ตำแหน่ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาพิงคนคร
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300