นายพิเชฐ พิศุทธกุล

ตำแหน่ง: รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

เกิดเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๔๙๘

อายุ ๖๒ ปี

วุฒิการศึกษา

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ปริญญาบัตร สถาบันป้องกันประเทศ  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

การฝึกอบรม

ประวัติการทำงาน

  • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน

  • ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย
  • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ประจำคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรมวุฒิสภา
  • รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300