นายสรภพ เชื้อดำรง

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

อาชีพในปัจจุบัน :  กรรมการผู้จัดการ CDR Group

 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมสิ่งทอ Feng Chia University Taiwan

 

เกิดวันที่ :  ๒๑  มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๔

 

ประวัติการทำงาน :

  • โครงการเพื่อความอยู่ดีกินดี ของประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนและการทำเหมืองแร่ ใน สปป. ลาว
  • โครงการความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียนของรัฐวิสาหกิจ สาธารณรัฐประชนชนจีน
  • คณะกรรมชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ปี พ.ศ .๒๕๕๖ – ๒๕๕๘
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300