นายอนุชา ดำรงมณี

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

อาชีพในปัจจุบัน : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เกิดวันที่ :  ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๐

 

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. ๒๕๖๐ –  ปัจจุบัน

  • กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ ของ บ. ซินสวีท มหาชน จำกัด

พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

  • รองประธานผู้พิพากษา สมทบ / ศาลแรงงานภาค….

พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๖

  • ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี กลุ่มบริหารโรงแรมแมนดาริน โดเรียนเต็ล ประเทศไทย

พ.ศ. ๒๕๕๖   – ปัจจุบัน

  • กรรมการผู้จัดการ บริษัทคำปั้น ๒๐๑๐ จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300