นายอิศเรศ จิราธิวัฒน์

ตำแหน่ง: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

อาชีพในปัจจุบัน : ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

 

ประวัติการศึกษา ปริญญาโท M.B.A. Marketing, Real Estate & Entrepreneurship. UCLA ANDERSON SCHOOL   OF MANAGEMENT

 

เกิดวันที่ :  ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑

 

ความรู้พิเศษหรือประกาศนียบัตรอื่นๆ : Series 7 Certified by the U.S. Financial Industry Regulatory Authority

 

ประวัติการทำงาน :

พ.ศ. 2557 –  ปัจจุบัน

Senior Vice President – Property Management: Central Pattana Public Co., Ltd

พ.ศ. 255๒ – ๒๕๕๗

Senior Business Development Manager – International: Central Pattana Public Co., Ltd

พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑

Assistant Business Development Manager: Central Pattana Public Co., Ltd

พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๖

Assistant Brand Manager: Central Pattana Public Co., Ltd

พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๕

Equity Syndicate Analyst: Goldman, Sachs & Co.

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300