นายโชติโรจน์ วงศ์วรรณ

ตำแหน่ง: กรรมการภาคเอกชน สำนักงานพัฒนาพิงคนคร

เกิดเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๐๔

วุฒิการศึกษา

 • อุดมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย Campbell, North Carolina, USA.

การฝึกอบรม

 • Training Program for Thai & Philippine SME Manager & Officials in Korea โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • The Executive Management Seminar ๒๐๐๒
 • The Program on Corporate Management for Thailand (THCM)

ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๓ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
 • พ.ศ. ๒๕๓๓-๒๕๔๐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แซน-แทปอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • พ.ศ. ๒๕๓๒-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทรแอกโกรแพลนเทค จำกัด
 • พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทพวงศ์ จำกัด
 • พ.ศ. ๒๕๓๑-ปัจจุบัน ผู้จัดการโรงบ่ม หสน.สถานีบ่มใบยาเวอร์ยิเนีย ดอนมูล อ.สูงเม่น จ.แพร่

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน นอกเหนือจากในองค์การมหาชน

 • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300