นายไพรัช ใหม่ชมภู

ตำแหน่ง: ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (กรรมการโดยตำแหน่ง)

ประวัติการศึกษา :

– ปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

– ปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฆ

– ปริญญาโทบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เกิดวันที่ :  7 ตุลาคม 2497

 ประวัติการทำงาน :

ปี 2516 – 2546   ครู/ครูใหญ่/อาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการโรงเรียน/ หัวหน้าประถมศึกษาอำเภอ

ปี 2546 – 2547   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 3

ปี 2549 – 2558   ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน    รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

 

ตำแหน่งอื่นๆ

– เลขานุการภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา

– ประธานศิษย์เก่าวิทยาลัยครูและครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

– ที่ปรึกษาสหพันธ์ครูเชียงใหม่

– กรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

– กรรมการสนับสนุนเสริมสร้าง เครือข่ายทางการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาแห่งชาติ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300