สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับองค์การสวนสัตว์ฯ เร่งเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย ตรวจหาเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) โรคอุบัติใหม่ในประเทศไทย

visibility 22,389

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย เพื่อตรวจเชื้อโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ตามนโนบายของกรมปศุสัตว์ที่เร่งดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด
นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกา (AHS) ที่เกิดขึ้นในผู้เลี้ยงม้า ส่งผลให้มีม้าล้มตายจำนวนมาก เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเลือดม้าลาย โดยได้รับความร่วมมือจากกรมปศุสัตว์, องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สุ่มเก็บตัวอย่างเลือดม้าลายจำนวน 2 ตัว ที่อยู่ในความดูแลของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโรคดังกล่าวต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยให้สามารถควบคุมได้โดยเร็วที่สุด
ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีม้าลายอยู่ในความดูแลทั้งสิ้น จำนวน 21 ตัว เป็นสายพันธุ์ burchell ซึ่งทั้งหมดได้รับการดูแลภายในส่วนแสดงซาวันนาซาฟารี โดยปล่อยให้ฝูงม้าลายอาศัยร่วมกันเป็นฝูงตามธรรมชาติ พร้อมทั้งมีการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วในช่วงที่ผ่านมา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 – 999000  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230