กำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางจ้างที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ดาวน์โหลด

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

ประกาศเมื่อ 27 มิถุนายน 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300