ขอจ้างเหมาบุคคลเพื่อช่วยปฏิบัติงานโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ดาวน์โหลด

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  สำนักงานบริหารงานกลาง

ประกาศเมื่อ 27 กันยายน 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300