จัดจ้างการประชาสัมพันธ์สำนักงานพัฒนาพิงคนครในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่พิงคนคร

ดาวน์โหลด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเมื่อ 28 กรกฎาคม 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300