จัดจ้างดำเนินงานกิจกรรม Dinner Forum ในโครงการจุดหมายแห่งมันตราอาหาร (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม รวมค่าบริการ ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าจัดโต๊ะอาหารพร้อมอุปกรณ์)

ดาวน์โหลด

สำนักพัฒนาธุรกิจและโครงการพิเศษ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเมื่อ 8 สิงหาคม 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300