จัดจ้างทำป้ายสัญลักษณ์โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า

ดาวน์โหลด

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเมื่อ 9 มิถุนายน 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300