สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จัดจ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียง (ต่างจังหวัด)

visibility 6,149

สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

cloud_download
รายละเอียด


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230