จัดจ้างเหมาบริการเครื่องฆ่าเชื้อกำจัดกลิ่นโถปัสวะและชักโครกในห้องน้ำอาคารลานนาวิลเลจและห้องน้ำบริการของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300