จัดจ้างเหมาเปลี่ยนแผ่นหลังคาคอกกักสัตว์ เพื่อให้แสงและ UV ผ่าน จำนวน 100 จุด พร้อมจัดทำฝาท่อระบายน้ำ เพื่อป้องกันการหมักหมมของสิ่งปฏิกูล จำนวน 100 จุด

ดาวน์โหลด

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเมื่อ 16 พฤษภาคม 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300