จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครสู่กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ

จัดจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์หน่วยงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนครสู่กลุ่มเป้าหมายต่างประเทศ

ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300