จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโภชนาการและการเลี้ยงสัตว์

ดาวน์โหลด

จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโภชนาการและการเลี้ยงสัตว์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกาศเมื่อ 15 กันยายน 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300