จัดซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2560

ดาวน์โหลด

จัดซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท เดือนกรกฏาคม – กันยายน 2560 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300