สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแผ่นกระจกนิรภัยในส่วนแสดง Night Predators อาคาร Amphitheater

visibility 7,948

จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแผ่นกระจกนิรภัยในส่วนแสดง Night Predators อาคาร Amphitheater

cloud_download
จ้างซ่อมแซมและเปลี่ยนแผ่นกระจกนิรภัยในส่วนแสดง Night Predators อาคาร Amphitheater


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230