จ้างติดตั้งระบบดับเพลิงของอาคาร Tiger World พร้อมตู้หัวจ่่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 2 ชุด และอาคาร Amphitheater พร้อมตู้จ่ายน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ชุด

ดาวน์โหลด

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี สำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน)

ประกาศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300