จ้างออกแบบปรับปรุงโครงการเดินสายไฟและติดตั้ง Wall Plug บริเวณโถงทางเดินภายในและภายนอกอาคารศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาติ

ดาวน์โหลด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ศูนย์ประชุมและเเสดงสินค้านานาชาติฯ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศเมื่อ 8 เมษายน 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300