จ้างออกแบบ ประมาณราคา และร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมการเรียนรู้ (Education) งานออกแบบจัดทำพิพิธภัณฑ์สัตว์

ดาวน์โหลด

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2017 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300