จ้างออกแบบ ประมาณราคา และร่างกำหนดขอบเขตงาน(TOR)โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล(WORLD CLASS)จำนวน 4 รายการ

ดาวน์โหลด

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกาศเมื่อ 13 กรกฎาคม 2017
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300