จ้างออกแบบ ประมาณราคา และร่างกำหนดขอบเขตงาน (TOR) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการสู่มาตรฐานสากล (World Class) งานปรับปรุงพื้นที่ Food Court

ดาวน์โหลด

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกาศเมื่อ 31 กรกฎาคม 2018
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300