สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

visibility 3,353

ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 – 31 พฤษภาคม 2564

cloud_download
จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประจำปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200