จ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อช่วยปฎิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาลของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ระยะเวลา 1 ก.พ. 61 – 30 ก.ย. 61)

ดาวน์โหลด

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

ประกาศเมื่อ 30 มกราคม 2018
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300