ซื้ออาหารประเภทสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ตุลาคม 59 – ก.ย.60)

ดาวน์โหลด

ซื้ออาหารประเภทสำเร็จรูปและวัตถุดิบอาหารสัตว์ (ตุลาคม 59 – ก.ย.60)

ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2016
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300