จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง

ด้วย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อ
1. จัดซื้อน้ำมันเพลิง
2. น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล ราคาลิตรละ 30.40 บาท
3. น้ำมันเชื้อเพลิงแก็สโซฮอล์ 95 ราคาลิตรละ 41.28 บาท
4. วงเงิน 151,360 บาท

ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2014
สงวนลิขสิทธิ์ © 2018 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 456 หมู่ที่ 1 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300