สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์กวางผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 4,365

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกเพาะขยายพันธุ์กวางผา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

cloud_download
http://pinkanakorn.or.th/wp-content/uploads/2022/08/เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอก.pdf


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230