สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกวดราคาเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 5,348
cloud_download
ประกวดราคาเช่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ LED เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230