สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศจ้างออกแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร ลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณ 20,000,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

visibility 7,405

ประกาศจ้างออกแบบและประมาณราคา (แผนงานปรับปรุงต่อเติมอาคาร ลานนา สิ่งอำนวยความสะดวก วงเงินประมาณ 20,000,000 บาท เพื่อใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2564) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

cloud_download
เอกสารประกาศ


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    55 หมู่ที่ 7 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200