สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

visibility 3,057
cloud_download
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
    33 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230